Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-02-05

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Paragrafer

19-52

Avpubliceras

2019-02-27

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre