Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-10-04.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer

210-232

Avpubliceras

2021-10-27

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Återställ
Hjälp oss bli bättre