Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-02

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-09-02

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Paragrafer

170-187

Avpubliceras

2019-09-24

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre