Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2022-05-03

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-27

Paragrafer

97-118

Avpubliceras

2022-05-26

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre