Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-09-30

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll för paragraf 184-185 samt 193 har justerats 2020-09-30

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Paragrafer

184-185, 193

Avpubliceras

2020-10-22

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre