Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-10-05

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-10-05

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Paragrafer

174-183, 186-192

Avpubliceras

2020-10-27

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre