Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-30

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-09-30

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Paragrafer

188-209

Avpubliceras

2019-10-22

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre