Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-01-20

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-01-20

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-15

Paragrafer

4-17

Avpubliceras

2020-02-11

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius


Återställ
Hjälp oss bli bättre