Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-06-07

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-01

Paragraf

98-104

Avpubliceras

2021-06-29

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius


Återställ
Hjälp oss bli bättre