Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-05-06

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-04

Paragrafer

77-80

Avpubliceras

2021-05-28

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius


Återställ
Hjälp oss bli bättre