Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-09-09

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-09-09

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Paragrafer

139-145

Avpubliceras

2020-10-01

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

 

ProtokollPDF (pdf, 218.5 kB)


Återställ
Hjälp oss bli bättre