Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-09-14

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-09-14

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-09

Paragrafer

146-161

Avpubliceras

2020-10-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius


Återställ
Hjälp oss bli bättre