Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2022-11-15

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-11-09

Paragrafer

145-148

Avpubliceras

2022-12-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos


Återställ
Hjälp oss bli bättre