Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-11-13

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-11-13

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-11

Paragrafer

187-203

Avpubliceras

2020-12-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius


Återställ
Hjälp oss bli bättre