Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-10-12

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-10-08

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Paragrafer

162-164

Avpubliceras

2020-11-03

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius


Återställ
Hjälp oss bli bättre