Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2022-09-19

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer

117-132

Avpubliceras

2022-10-11

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Marika Carlberg


Återställ
Hjälp oss bli bättre