Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-06-17

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-06-17

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-12

Paragrafer

91-109

Avpubliceras

2019-07-09

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius


Återställ
Hjälp oss bli bättre