Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-11-09

Anslag, Länsstyrelsen Västra Götalands beslut om anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter i Orust kommun (diarienummer 213-48266-2020)

Länsstyrelsen har fattat beslut i ärende om Orust kommuns anmälan om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter. Länsstyrelsen upphäver ändringen av 5, 7 och 20 §§ i de lokala
ordningsföreskrifterna för Orust kommun.

Organ

Länsstyrelsen Västra Götaland

Beslutsdatum

2020-11-09

Avpubliceras

2020-12-01

 

Förvaringsplats för handlingar i ärendet

Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån

Diarienummer hos Orust kommun är KS/2020:687.


Ansvarig för kungörelsen

Länsstyrelsen Västra Götaland


Länsstyrelsens beslutPDF (pdf, 156.8 kB)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Orust kommunPDF (pdf, 117.3 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre