Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2022-11-22.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-17

Paragrafer

211-229

Avpubliceras

2022-12-16

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Miljö- och byggnadsnämndens expedition

Sekreterare

Sekreterare Sofia Vass

Återställ
Hjälp oss bli bättre