Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-09-02

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-09-01.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Paragrafer

177-205

Avpubliceras

2020-09-23

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sekreterare Sofia Vass

Återställ
Hjälp oss bli bättre