Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-04

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-09-04

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Paragrafer

134-155

Avpubliceras

2019-09-26

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sofia Vass

Återställ
Hjälp oss bli bättre