Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-11-20

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-11-19.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-14

Paragrafer

204-206, 208-233

Avpubliceras

2019-12-11

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sofia Vass

Återställ
Hjälp oss bli bättre