Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-30

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-01-24

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Paragrafer

1-18

Avpubliceras

2018-02-20

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Mariethe Bergman

Återställ
Hjälp oss bli bättre