Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2022-06-21.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-16

Paragrafer

121-139

Avpubliceras

2022-07-13

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Miljö- och byggnadsnämndens expedition

Sekreterare

Sekreterare Sofia Vass

Återställ
Hjälp oss bli bättre