Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-11-22.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

204-231

Avpubliceras

2021-12-15

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sekreterare Sandra Gustafsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre