Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-09-30

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-09-29.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Paragrafer

206-222

Avpubliceras

2020-10-21

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sekreterare Sofia Vass

Återställ
Hjälp oss bli bättre