Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-07-12.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-07-07

Paragrafer

130-144

Avpubliceras

2021-08-04

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sekreterare Sandra Gustafsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre