Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-04-21.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Paragrafer

73-92

Avpubliceras

2021-05-18

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sekreterare Sandra Gustafsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre