Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-03-22.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-17

Paragrafer

45-72

Avpubliceras

2021-04-13

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sekreterare Sofia Vass

Återställ
Hjälp oss bli bättre