Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-06-12

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-06-11

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Paragrafer

105-133

Avpubliceras

2019-07-04

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sofia Vass

Återställ
Hjälp oss bli bättre