Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-03-20

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden § 69

Bevis § 69 har justerats 2020-03-19.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-19

Paragrafer

69

Avpubliceras

2020-04-10

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor Miljö och bygg

Sekreterare

Sofia Vass

Återställ
Hjälp oss bli bättre