Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-12

Anslag, Överförmyndarnämnden

Sammanträdets protokoll har justerats 2019-09-11

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Paragrafer

228-235

Avpubliceras

2019-10-04

Förvaringsplats för protokoll

Överförmyndarenheten, Stenungsund

Sekreterare

Camilla Holmgren


Återställ
Hjälp oss bli bättre