Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-02-01

Anslag, Överförmyndarnämnden

Sammanträdets protokoll har justerats 2019-01-30

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Paragrafer

197-206

Avpubliceras

2019-02-25

Förvaringsplats för protokoll

Överförmyndarenheten, Stenungsund

Sekreterare

Marcus Starcke


Återställ
Hjälp oss bli bättre