Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Överförmyndarnämnden

Sammanträdets protokoll har justerats 2022-06-15

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Paragrafer

21-32

Avpubliceras

2022-07-08

Förvaringsplats för protokoll

Överförmyndarenheten, Stenungsund

Sekreterare

Camilla Holmgren


Återställ
Hjälp oss bli bättre