Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-10-02

Anslag, Samordningsförbundet Väst

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-09-30

Organ

Samordningsförbundet Väst

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Paragrafer

48-66

Avpubliceras

2019-10-24

Förvaringsplats för protokoll

Samordningsförbundet Väst, Silentzvägen 6, Uddevalla.
Kopia finns hos Orust kommun, kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån.

Sekreterare

Gudrun Emilsdottir

Återställ
Hjälp oss bli bättre