Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-10-02

Anslag, Samordningsförbundet Väst

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-10-01

Organ

Samordningsförbundet Väst

Sammanträdesdatum

2020-09-29

Paragrafer

32-47

Avpubliceras

2020-10-26

Förvaringsplats för protokoll

Samordningsförbundet Väst, Silentzvägen 6, Uddevalla.
Kopia finns hos Orust kommun, kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån.

Sekreterare

Gudrun Emilsdottir

Återställ
Hjälp oss bli bättre