Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-11-16

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-11-16

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Paragrafer

§ 13-16

Avpubliceras

2020-12-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Lisa Abrahamsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre