Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-11-16

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Paragrafer

§ 13-16

Avpubliceras

2020-12-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Lisa Abrahamsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre