Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-10-12

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-12

Paragrafer

§ 1177-1187

Avpubliceras

2021-11-03

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Lisa Abrahamsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre