Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-06-10.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Paragrafer

45-52

Avpubliceras

2021-07-05

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg 

Återställ
Hjälp oss bli bättre