Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-08-14

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-08-12.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2020-08-10

Paragrafer

53-56

Avpubliceras

2020-09-04

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg 

Återställ
Hjälp oss bli bättre