Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-11-14

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-11-14.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2019-11-11

Paragrafer

98-109

Avpubliceras

2019-12-09

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg 

Återställ
Hjälp oss bli bättre