Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-13

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-09-12.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2019-09-09

Paragrafer

81-86

Avpubliceras

2019-10-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg 

Återställ
Hjälp oss bli bättre