Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-11-12

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-11-11.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Paragrafer

76-91

Avpubliceras

2020-12-04

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg 

Återställ
Hjälp oss bli bättre