Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2022-09-16.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2022-09-12

Paragrafer

46-55

Avpubliceras

2022-10-10

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg 

Återställ
Hjälp oss bli bättre