Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-05-16

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-05-16.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2019-05-13

Paragrafer

44-55

Avpubliceras

2019-06-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg 

Återställ
Hjälp oss bli bättre