Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-10-07.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2021-10-04

Paragrafer

63-70

Avpubliceras

2021-11-01

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg 

Återställ
Hjälp oss bli bättre