Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-12-27

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2018-12-27

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2018-12-27

Paragrafer

Personärenden § 1293-1295

Avpubliceras

2018-01-18

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter

Återställ
Hjälp oss bli bättre