Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-09-10

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-09-08

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2020-09-08

Paragrafer

Individärenden § 1190-1191

Avpubliceras

2020-09-30

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Lisa Abrahamsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre