Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-07-20

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-07-20

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2020-07-20

Paragrafer

Individärenden § 1160-1171

Avpubliceras

2020-08-11

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter 

Återställ
Hjälp oss bli bättre