Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-09-16

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-09-15

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2020-09-15

Paragrafer

Individärenden § 1199

Avpubliceras

2020-10-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter 

Återställ
Hjälp oss bli bättre